Inloggen
Inlogcode
Wachtwoord

NVGA: midden in de verzekeringswereld

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental vertoont ondanks overnames en saneringen in de bedrijfstak een stijgende lijn: in januari 2016 waren 187 gevolmachtigde assurantiebedrijven aangesloten.

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van ruim 20 % aan premievolume schadeverzekeringen. Met dit percentage, dat nog steeds groeit, markeert de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

Daarnaast ziet de NVGA voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.

Hierbij de link naar deel 1 van het interview met bestuurslid Michael de Nijs, geplaatst op AMweb d.d. 4 maart 2016 en deel 2 van het interview, geplaatst d.d. 7 maart 2016.

Quote uit het interview: "Beloning is geen issue meer en dat had het wat mij betreft nooit mogen zijn. Het is voor de NVGA altijd een non-issue geweest. Wij hebben geen behoefte aan één opgelegd beloningsmodel voor de hele markt. Wél aan een set maatregelen om excessen te voorkomen."

 

Recente nieuwsitems
2012 Copyright NVGA - Powered by VolmachtBeheer