Inloggen
Inlogcode
Wachtwoord

Lidmaatschap

Zowel startende als reeds gevestigde gevolmachtigde assurantiebedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het lidmaatschap van de NVGA.

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de NVGA dient men te voldoen aan de lidmaatschapsvoorwaarden die staan vermeld onder de rubriek kwaliteitsnormering.

De contributie bedraagt voor 2017 (o.b.v. geboekte bruto volmachtpremie 2016):

                                   van                                         tot

Categorie 1:            ---                                       €  2.000.000,-                              contributie € 1.000,-
Categorie 2:       €   2.000.000,-                      €  5.000.000,-                              contributie € 1.500,-
Categorie 3:       €   5.000.000,-                      €  15.000.000,-                            contributie € 2.000,- 
Categorie 4:       € 15.000.000,-                      €  50.000.000,-                            contributie € 2.750,- 
Categorie 5:       € 50.000.000,-                              boven                                    contributie € 3.000,-

 

Graag ontvangen wij het onderstaande aanvraagformulier met gevraagde bijlagen van u retour indien u het lidmaatschap wilt aanvragen. U kunt dit vervolgens sturen naar het secretariaat. (info@nvga.org)
Indien u zich in de loop van het jaar aansluit dan wordt de contributie pro rata in rekening gebracht.

  

2012 Copyright NVGA - Powered by VolmachtBeheer