NVGA: Zorgen om uitbesteding ongegrond

NVGA: Zorgen om uitbesteding ongegrond

De Nederlandsche Bank maakt zich ten onrechte zorgen om de uitbesteding van werkzaamheden aan serviceproviders. Dit stelt brancheorganisatie NVGA. Volgens de vereniging van gevolmachtigd agenten zorgt uitbesteding aan serviceproviders of huisvolmachten juist voor meer transparantie van risico’s.

NVGA: Zorgen om uitbesteding ongegrond

DNB maakte vorige week bekend een inventarisatie te starten naar de uitbesteding en de beheersing van het uitbestedingsrisico door verzekeraars. De toezichthouder constateert dat het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten toeneemt en vreest voor een bovenmatige concentratie van activiteiten bij serviceproviders. Een adequate risicobeheersing acht DNB daarbij essentieel.

Vrees ongegrond

De NVGA stelt in een reactie hierop dat deze vrees ongegrond is en dat wellicht juist het tegendeel waar is. “De toename van volmachtactiviteiten gaat gepaard met een zorgvuldig proces van risicobeheersing, een traject waarin de NVGA veel tijd en geld investeert.”

Nieuw normenkader

De brancheorganisatie wijst op het nieuwe normenkader dat begin dit jaar is geïntroduceerd en dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. “Het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten kan al voor 2017 als auditinstrument worden gebruikt. Onderwerpen als PARP, Klantbelang Centraal, Risicobeheersing en Datakwaliteit hebben hierin een prominente plaats gekregen. In de nieuwe versie van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is dit nieuwe normenkader verankerd.”

Toename uitbesteding

De trend naar uitbesteding is een vaststaand gegeven en de verwachting is dat door de noodzaak van kostenreductie bij verzekeraars en efficiency in de procesvoering de uitbesteding de komende jaren alleen maar zal toenemen. “Wij gaan ervan uit dat wij de komende periode in staat gesteld worden om in nauwe samenspraak met DNB en verzekeraars de geuite zorg weg te kunnen nemen en zien het onderzoek met veel vertrouwen tegemoet.”