Activiteiten

De NVGA organiseert in de periode van 14 tot 17 april 2020 ledenbijeenkomsten. Om de interactie met leden te vergroten, vinden deze sessies in kleinere groepen plaats bij leden op kantoor. Diverse actuele onderwerpen zullen de revue passeren, zoals de eisen die ten aanzien van het rendement worden gesteld, het Werkprogramma, datakwaliteit etc.

 

­­­­­­­­­­­­­­­