Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.
Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.
De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.
Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.

Datum/Tijd Evenement
12/11/2021
15:00 - 23:45
Jubileumfeest in Botanic Sanctuary Antwerp

Bekijk het evenement