Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.
Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.
De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.
Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.
Door de coronamaatregelen gaan een aantal netwerkevents niet door. Zo is het NVGA-lustrumfeest uitgesteld en vindt er op donderdag 11 februari een ledenbijeenkomsten digitaal plaats.