NVGA : midden in de verzekeringswereld

” In de nieuwe verhouding tussen assuradeuren en risicodragers zouden volmachtbedrijven weleens de dans kunnen gaan leiden. ”
Wij zijn de ogen en oren van de markt en wendbaarder dan verzekeraars.

Quote van de NVGA-voorzitter Ron Gardenier uit het interview in AssurantieMagazine d.d. 12 augustus 2016

Ledenvergadering en Marktdag in 2019

Op woensdag 10 april vindt in de ochtend de Algemene Ledenvergadering voor de leden van de NVGA plaats. In de middag wordt aansluitend de Marktdag Volmachten gehouden die de NVGA samen met het Verbond van Verzekeraars organiseert. Tijdens deze middag, die toegankelijk is voor alle partijen die actief zijn in de volmachtbranche, wordt de NVGA AM Innovatieprijs uitgereikt.
Plek van samenkomst is het Louwman Museum in Den Haag.

NVGA Event 2019

NVGA Position Paper 2018

Innovatieprijs

NVGA AM Innovatieprijs 2019

Om de innovatiekracht in het volmachtkanaal extra te stimuleren én om vakgenoten enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen reikt de NVGA in samenwerking met Assurantie Magazine jaarlijks de NVGA AM Innovatieprijs uit.

 

De uitreiking van de 3e NVGA AM Innovatieprijs vindt plaats tijdens de Marktdag van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars op 10 april 2019. De inschrijving is geopend. Inschrijven kan tot 31 december 2018.

Overzicht NVGA-leden

De NVGA heeft vele leden verspreid over heel Nederland. Hier treft u een overzicht van alle NVGA-leden aan.

nvga-leden

Consumenten

Een gevolmachtigd agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij zijn volmacht(en) kan hij de de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn.

Hoe behartigt de NVGA de belangen van haar leden?

Support NVGA-leden

Ondersteuning van de leden staat in het teken van de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

ga-magazine
ga-magazine

GA Magazine

GA-magazine is het verenigingsblad van de NVGA en verschijnt driemaal per jaar. Leden en alle relevante volmachtpartijen zijn lezer van het magazine. Via interviews en informatieve artikelen wordt de lezer op de hoogte gehouden van de volmachtactualiteit, van opinies en worden thema’s uitgediept.

Activiteiten

Na de zomer staan er meerdere NVGA-activiteiten op het programma.

Op woensdag 26 september organiseert de NVGA haar jaarlijkse golfevent voor leden en businesspartners op Golfbaan Princenbosch in Molenschot (vlakbij Breda). Het event staat open voor geoefende en ongeoefende personen.

 

Ook worden er op 3 plaatsen lunchbijeenkomsten voor leden georganiseerd. Tijdens deze sessies op

19 september, 21 september en 3 oktober bespreekt een afvaardiging van het NVGA-bestuur de actuele activiteiten in de volmachtbranche.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert