NVGA : midden in de verzekeringswereld

“De NVGA ziet het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverzekeraar de Nederlandse markt te betreden. Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking in de vorm van nieuwe producten en diensten én meer keuzemogelijkheden voor consumenten, bedrijven en instellingen.”

Quote van NVGA-voorzitter Ron Gardenier tijdens de Algemene Ledenvergadering NVGA op 10 april 2019.

Vacature Beleidsmedewerker NVGA

Door toegenomen werkzaamheden zoekt de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven een beleidsmedewerker.

ondertekening NVGA HR

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht.

De stichting heeft dan ook twee belangrijke doelen:

 • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
 • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

  Het bestuur bestaat uit voorzitter Leon van Riet (Nationale-Nederlanden), secretaris Jorg Roodbeen (Gouda & Bredius), penningmeester Jaap de Louw (Achmea) en Marcel van Loon (Centraal Volmachtbedrijf).

   

  Vanuit de stichting wordt tevens het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. Opdracht is om binnen twee jaar de doelstellingen van uniformering van de processen en het verbeteren van de datakwaliteit te realiseren.

   

  Nadere informatie kunt u vinden op http://www.suiv.nl

Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade)

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.

 

Het marktaandeel is verder gestegen tot 28,1 % aan premievolume schadeverzekeringen.

NVGA Position Paper 2018

Innovatieprijs

NVGA AM Innovatieprijs 2019

Om de innovatiekracht in het volmachtkanaal extra te stimuleren én om vakgenoten enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen reikt de NVGA in samenwerking met Assurantie Magazine jaarlijks de NVGA AM Innovatieprijs uit.

 

De uitreiking van de 3e NVGA AM Innovatieprijs vond plaats tijdens de Marktdag van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars op 10 april 2019. Building Blocks werd uitgeroepen tot winnaar.

Overzicht NVGA-leden

De NVGA heeft vele leden verspreid over heel Nederland. Hier treft u een overzicht van alle NVGA-leden aan.

nvga-leden

Consumenten

Een gevolmachtigd agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij zijn volmacht(en) kan hij de de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn.

Hoe behartigt de NVGA de belangen van haar leden?

Support NVGA-leden

Ondersteuning van de leden staat in het teken van de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

ga-magazine
ga-magazine

GA Magazine

GA-magazine is het verenigingsblad van de NVGA en verschijnt driemaal per jaar. Leden en alle relevante volmachtpartijen zijn lezer van het magazine. Via interviews en informatieve artikelen wordt de lezer op de hoogte gehouden van de volmachtactualiteit, van opinies en worden thema’s uitgediept.

Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.

Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.

De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.

Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert