NVGA : midden in de verzekeringswereld

” In de nieuwe verhouding tussen assuradeuren en risicodragers zouden volmachtbedrijven weleens de dans kunnen gaan leiden. ”
Wij zijn de ogen en oren van de markt en wendbaarder dan verzekeraars.

Quote van de NVGA-voorzitter Ron Gardenier uit het interview in AssurantieMagazine d.d. 12 augustus 2016

alv-marktdag

Algemene Ledenvergadering NVGA en Marktdag Volmachten op 10 april 2019

Op woensdag 10 april vindt in de ochtend de Algemene Ledenvergadering voor de leden van de NVGA plaats. In de middag wordt aansluitend de Marktdag Volmachten gehouden die de NVGA samen met het Verbond van Verzekeraars organiseert. Tijdens deze middag, die toegankelijk is voor alle partijen die actief zijn in de volmachtbranche, wordt de NVGA AM Innovatieprijs uitgereikt.
Plek van samenkomst is het Louwman Museum in Den Haag.

Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade)

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt.

 

Het marktaandeel is verder gestegen tot 28,1 % aan premievolume schadeverzekeringen.

NVGA Position Paper 2018

Innovatieprijs

NVGA AM Innovatieprijs 2019

Om de innovatiekracht in het volmachtkanaal extra te stimuleren én om vakgenoten enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen reikt de NVGA in samenwerking met Assurantie Magazine jaarlijks de NVGA AM Innovatieprijs uit.

 

De uitreiking van de 3e NVGA AM Innovatieprijs vindt plaats tijdens de Marktdag van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars op 10 april 2019.

Overzicht NVGA-leden

De NVGA heeft vele leden verspreid over heel Nederland. Hier treft u een overzicht van alle NVGA-leden aan.

nvga-leden

Consumenten

Een gevolmachtigd agent heeft de bevoegdheid (‘volmacht’) om namens een of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Dankzij zijn volmacht(en) kan hij de de klant snel, flexibel, gericht en met een scherpe prijs van dienst zijn.

Hoe behartigt de NVGA de belangen van haar leden?

Support NVGA-leden

Ondersteuning van de leden staat in het teken van de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt voor een gezonde bedrijfsvoering.

ga-magazine
ga-magazine

GA Magazine

GA-magazine is het verenigingsblad van de NVGA en verschijnt driemaal per jaar. Leden en alle relevante volmachtpartijen zijn lezer van het magazine. Via interviews en informatieve artikelen wordt de lezer op de hoogte gehouden van de volmachtactualiteit, van opinies en worden thema’s uitgediept.

Activiteiten

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.

Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.

De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.

Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert