Lidmaatschap

Voordelen NVGA-lid

Er worden hoge wettelijke en maatschappelijke eisen gesteld aan de gevolmachtigd agent. De NVGA is dé praktijkgerichte brancheorganisatie voor gevolmachtigd agenten, die richting en inhoud geeft aan de professionalisering van het volmachtbedrijf.

De NVGA:

  • Herkent marktontwikkelingen en de impact daarvan op de bedrijfsvoering van haar leden.
  • Ondersteunt haar leden bij de bedrijfseconomische keuzes die in een veranderende markt moeten worden gemaakt.
  • Volgt verzekeraars kritisch, maar met open vizier.
    Beschikt over checklists, voorbeeldovereenkomsten, handleidingen en andere praktische zaken die de bedrijfsvoering van haar leden verder kunnen professionaliseren.
  • Zoekt antwoorden op vraagstukken, zoals complianceverplichtingen en veranderende wet- en regelgeving, het rendement dat onder druk staat en ontwikkelingen op ICT-gebied.
  • Helpt haar leden deze antwoorden te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.
  • Is een (sociaal) platform en organiseert regionale vergaderingen, (kennis-)workshops, evenementen en (netwerk-)bijeenkomsten.

Kortom, de NVGA inspireert, faciliteert en organiseert.

member icon
member icon
member icon
member icon
member icon
member icon
member icon
member icon
member icon

Onze leden

De NVGA is de praktijkgerichte brancheorganisastie voor gevolmachtigd agenten, die richting en inhoud geeft aan de professionalisering van het volmachtbedrijf.

Contact

Wat kunnen wij voor u betekenen?