Waar staat de NVGA voor?

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), is dé brancheorganisatie voor gevolmachtigde assurantiebedrijven. Zij behartigt sinds 1 juli 1960 de belangen van deze beroepsgroep in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Er zijn 132 volmachtbedrijven lid van de NVGA.

Missie

De NVGA wil meer zijn dan een belangenbehartiger. Zij geeft actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.

Om haar doel te bereiken stelt de NVGA hoge eisen aan haar eigen organisatie en aan haar leden waar het gaat om integriteit en professionaliteit. Zij biedt haar leden een sociaal platform en streeft naar openheid en transparantie bij het bereiken van haar doelstellingen.

NVGA: midden in de verzekeringswereld

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van ongeveer 25% aan premievolume schadeverzekeringen. Met dit percentage, dat nog steeds groeit, markeert de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

Daarnaast ziet de NVGA voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.

Speerpunten

  • Komt primair op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
  • Stimuleert haar leden tot verdere professionalisering, kwaliteitsverbetering en groei.
  • Organiseert (sociale) ontmoetingen.
magazine

Released december 2021

Altijd bij je een digitale kopie van GA-Magazine

Contact

Wat kunnen wij voor u betekenen?