NVGA Academy

De NVGA draagt bij aan het permanent onderhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden via trainings- en scholingsprogramma’s in de NVGA Academy.

Uitgangspunt is natuurlijk de opleiding Gevolmachtigd Agent die door NIBE SVV wordt aangeboden en door NVGA-leden is ontwikkeld en bijgehouden. Deze opleiding kan up to date worden gehouden door inschrijving in het Register Gevolmachtigd Agent. Voor handhaving van deze inschrijving dient 2 keer per jaar een P.E. sessie te worden gevolgd, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen in het volmachtbedrijf.

Regelmatig zal vanuit de NVGA Academy aandacht worden besteed aan opleidingen en workshops waarmee de kwaliteit van de dienstverlening van de Gevolmachtigd Agent verder kan worden verhoogd.

 

De NVGA en de SAR hebben een aantal meerdaagse, praktijkgerichte cursussen ontwikkeld voor medewerkers van volmachtkantoren. De trainingen zijn vooral gericht op medewerkers van volmachtkantoren die niet in het GA-register zijn ingeschreven, maar zich bezig houden met onderdelen van de werkprocessen binnen een volmachtkantoor.

De volgende meerdaagse trainingen staan gepland:

 

13 en 14 oktober 2021 – Product Approval and Review Process (PARP) door Rien Goes

28 en 29 oktober 2021 – Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten door Ronald Markus (SVC)

 

De trainingen zijn praktijkgericht, hebben een beperkte groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers, zijn interactief en bieden veel gelegenheid tot ‘praktijkoefeningen’. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten die veel werkervaring en affiniteit hebben met de werkprocessen binnen volmachtkantoren.

De kosten voor deze tweedaagse training bedragen voor leden van de NVGA 500 euro per persoon, inclusief catering. De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

Aanmelden  kan via de volgende link: AANMELDEN NVGA ACADEMY

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de SAR.