NVGA Academy

De NVGA draagt bij aan het permanent onderhouden en ontwikkelen van kennis en vaardigheden via trainings- en scholingsprogramma’s in de NVGA Academy.

Uitgangspunt is natuurlijk de opleiding Gevolmachtigd Agent die door NIBE SVV wordt aangeboden en door NVGA-leden is ontwikkeld en bijgehouden. Deze opleiding kan up to date worden gehouden door inschrijving in het Register Gevolmachtigd Agent. Voor handhaving van deze inschrijving dient 2 keer per jaar een P.E. sessie te worden gevolgd, waarin aandacht wordt besteed aan actuele onderwerpen in het volmachtbedrijf.

 

Regelmatig zal vanuit de NVGA Academy aandacht worden besteed aan opleidingen en workshops waarmee de kwaliteit van de dienstverlening van de Gevolmachtigd Agent verder kan worden verhoogd.