Bestuur/Commissies

Bestuur

Het bestuur van de NVGA vertegenwoordigt de vereniging naar haar leden en andere stakeholders, zoals verzekeraars, toezichthouder en businesspartners.

 

De bestuursleden hebben een eigen functie en takenpakket. Daarnaast worden de commissies geleid door een bestuurslid.

 

Alle onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn worden besproken binnen het bestuur.

Het bestuur vergadert in 2019 op de volgende data:

15 januari, 21 februari, 19 maart, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 28 november en 18 december.

Het bestuur van de NVGA bestaat uit (van links naar rechts):

Marcel van Loon, secretaris/penningmeester

Michael de Nijs
Arie van den Berg
Ron Gardenier, voorzitter
Michael van Romondt
Jorg Roodbeen
Stefan Bell

Patrick Heuts, vice-voorzitter

 

Jacqueline Jonker, ambtelijk secretaris NVGA

Commissies

De NVGA kent een commissiestructuur. De Commissies Juridische Zaken, Economische Zaken en Ledenzaken adviseren het bestuur over uiteenlopende onderwerpen.

Geschillen tussen leden/aspirant-leden en het bestuur alsmede geschillen over de uitleg en uitvoering van besluiten van de Algemene Ledenvergadering kunnen worden voorgelegd aan een Commissie van Beroep, bestaande uit externen. De Commissie van Beroep neemt bindende besluiten.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.