Ledenzaken

Commissie Ledenzaken

De Commissie ledenzaken verricht werkzaamheden op de volgende gebieden:

  • Bijeenkomsten leden
  • Ledenwerving
  • Kwaliteitsnormering NVGA
  • Onderzoek resultaten NVGA-leden
  • Advisering lidmaatschapsaanvragen
  • Stimulering vakbekwaamheid

De commissie vergadert in 2020 op de volgende data:

14 maart, 4 juni, 23 september en 8 december.

De Commissie ledenzaken bestaat uit:

Arie van den Berg, voorzitter
Marcel van Loon
Frank Hoffmans
John van der Kleij
Eric Westenburg
Roel van den Heuvel
Valentina Visser

Arie van den Berg,
voorzitter

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.