Nieuwsbericht Marktcijfers t/m 2019

Nieuwsbericht Marktcijfers t/m 2019

  • Versie
  • Downloaden 44
  • Bestandsgrootte 36.00 KB
  • Aantal bestanden 1
  • Datum plaatsing 30 april 2020
  • Laatst bijgewerkt 1 mei 2020

Nieuwsbericht Marktcijfers t/m 2019

30 april 2020

Combined Operating Ratio schadeverzekeringen in het volmachtkanaal voor het eerst sinds 2015 onder de 100 procent

In 2019 was de Combined Operating Ratio (COR) op boekjaar in het volmachtkanaal voor schadeverzekeringen 93,7 procent. Dat blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.  Dit betekent grofweg dat op iedere euro premie er door verzekeraars 6,3 eurocent marge is behaald, zonder rekening te houden met de winstmarge van de verzekeraar. Voor het eerst sinds 2015 is de COR onder de 100 procent uitgekomen. Een daling met 15% in 4 jaar tijd (2015: 108,7 procent) die van groot belang is voor een toekomstbestendige volmachtmarkt. 

Voor inkomensverzekeringen is er in 2019 een COR behaald van 88,2 procent (exclusief mutatie voorzieningen). In 2019 hebben gevolmachtigde agenten voor 3,9 miljard euro aan premie (schade en inkomen) gerealiseerd. Het premievolume in het volmachtkanaal is sinds 2015 met 1 miljard euro gestegen. De groei van zowel schade als inkomen in de volmachtmarkt blijft daarmee doorgaan.

Volmacht Resultaat Analyse

De cijfers, samengesteld door Market Scan, hebben betrekking op de periode 2015-2019 en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers aangeleverd, en ook bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn van de NVGA. De cijfers representeren hiermee vrijwel de gehele volmachtmarkt. De groei van de markt (zowel schade als inkomen) blijft daarmee doorgaan.

Ontwikkelingen resultaat per branche

Op motorrijtuigen is er sprake van een steeds verdere daling van de schadelast. In deze branche waren er lange tijd zorgen over het resultaat, maar nu lijkt er sprake van een stabiele trend die in 2019 ook tot winst leidt.

Hoewel brand een fluctuerende branche blijft, is ook hier 2019 positief afgesloten. De invloed van stormen in 2019 op het resultaat was minder dan in 2018.

Aansprakelijkheid is een stabiele branche als het om resultaat gaat en groeit gestaag in premieomvang.

Hoewel de COR van de branche inkomen als totaal onder de 100 procent ligt is er geen conclusie te trekken over het resultaat (door mutatie voorzieningen). Verder laat de branche Verzuim nog steeds geen verbetering zien ondanks forse ingrepen op premie en schadelast.

Volgende publicatie in najaar 2020

De NVGA en het Verbond zijn voornemens om de marktcijfers samen halfjaarlijks te blijven publiceren. In het najaar verwachten zij de cijfers over het eerste half jaar 2020 te publiceren.

 

Link: Marktrapportage 2019 Volmachten