Economische Zaken

Commissie economische zaken

Binnen de commissie economische zaken komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontwikkelingen systeemhuispakketten
  • Datakwaliteit
  • Controlestructuur gevolmachtigden
  • Arrangementen voor NVGA-leden

De Commissie vergadert in 2019 op de volgende data:

22 januari, 17 april, 3 juli en 10 oktober.

De Commissie economische zaken bestaat uit:

Stefan Bell, voorzitter

Ron Krisman

Sjouke Stoker
Roel Stevens

Arjan Halma
Angelique Ruijgrok
Ramona van de Klundert

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.