Economische Zaken

Commissie economische zaken

Binnen de commissie economische zaken komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontwikkelingen systeemhuispakketten
  • Datakwaliteit
  • Controlestructuur gevolmachtigden
  • Arrangementen voor NVGA-leden

De Commissie vergadert in 2020 op de volgende data:

30 januari, 2 april, 16 juli en 8 oktober.

 

 

De commissie economische zaken bestaat uit:

Stefan Bell, voorzitter ( foto)

Patrick de Jong

Roel Stevens

Angelique Ruijgrok

Ron Krisman

Ramona van de Klundert

Esther Langeveld

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.