Juridische Zaken

Commissie juridische zaken

De commissie juridische zaken adviseert het bestuur over juridische aangelegenheden, zoals over de volgende onderwerpen:

  • voorbeeldsamenwerkingsovereenkomsten
  • Sanctieregelgeving
  • Protocol Volmacht
  • Privacywetgeving
  • Wft

Daarnaast beantwoordt de commissie algemene juridische vraagstukken van leden (met een collectief belang).

De commissie vergadert in 2021 op de volgende data:

21 januari, 22 april, 15 juli en 28 oktober.

Commisie juridische zaken bestaat uit:

Michael van Romondt, voorzitter (foto)

Sione Bakker

Helly Buursma

Nancy Carels-Koorn

Richard van Gelder

Mieke Dadema

Leyla Kula

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.