Juridische Zaken

Commissie juridische zaken

De commissie juridische zaken adviseert het bestuur over juridische aangelegenheden, zoals over de volgende onderwerpen:

  • voorbeeldsamenwerkingsovereenkomsten
  • Sanctieregelgeving
  • Protocol Volmacht
  • Privacywetgeving
  • Wft

Daarnaast beantwoordt de commissie algemene juridische vraagstukken van leden (met een collectief belang).

De commissie vergadert in 2019 op de volgende data:

22 januari, 20 februari, 4 april, 3 juli en 9 oktober.

Commisie juridische zaken bestaat uit:

van links naar rechts op de foto:

George Geldof

Helly Buursma

Michael van Romondt, voorzitter

Sione Bakker

Nancy Carels-Koorn

Richard van Gelder (niet op de foto)

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.