Juridische Zaken

Commissie juridische zaken

De commissie juridische zaken adviseert het bestuur over juridische aangelegenheden, zoals over de volgende onderwerpen:

  • voorbeeldsamenwerkingsovereenkomsten
  • Sanctieregelgeving
  • Protocol Volmacht
  • Privacywetgeving
  • Wft

Daarnaast beantwoordt de commissie algemene juridische vraagstukken van leden (met een collectief belang).

De commissie vergadert in 2020 op de volgende data:

23 januari, 2 april, 2 juli en 8 oktober.

Commisie juridische zaken bestaat uit:

Michael van Romondt, voorzitter (foto)

Sione Bakker

Helly Buursma

Nancy Carels-Koorn

Richard van Gelder

Mieke Dadema

Leyla Kula

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.