Missie

Missie

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stelt het volmachtbedrijf centraal. Zij doet dat primair door op te komen voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

 

De NVGA wil echter meer zijn dan een belangenbehartiger. Zij geeft actief richting aan een verdere professionalisering en groei van het volmachtbedrijf en vervult een brugfunctie tussen haar leden en verzekeraars, assurantietussenpersonen, overheid en toezichthouders.

 

Daarnaast biedt zij haar leden een sociaal platform. Om haar doel te bereiken stelt de NVGA hoge eisen aan haar eigen organisatie en aan haar leden waar het gaat om integriteit en professionaliteit. Zij streeft naar openheid en transparantie bij het bereiken van haar doelstellingen.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.