Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht aangepast

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht aangevuld. Onder andere is verduidelijkt hoe eventuele kosten die door de gevolmachtigde aan de klant worden berekend, moeten worden gecommuniceerd.

Servicevergoeding voor de Gevolmachtigde Agent

In de nieuwe leidraad is opgenomen dat naast de verplichte precontractuele informatie over kosten, ook transparant wordt gemaakt dat in geval van kosten die de gevolmachtigde aan de klant in rekening brengt, het bedrag op het polisblad en de premienota wordt vermeld. Dit onder de standaard vermelding van ‘servicevergoeding voor de gevolmachtigde agent/of naam gevolmachtigde’, zodat het klant duidelijk is dat de kosten niet van de risicodragende verzekeraar afkomstig zijn. Bovendien worden er geen royements- en/of opzegkosten in rekening gebracht.

Informatie over klachtenprocedure en oversluiten van polis

Ook is in de leidraad opgenomen dat de klant minimaal twee weken voor de prolongatiedatum geïnformeerd wordt over het oversluiten of overvoeren van een polis naar een andere risicodrager/verzekeraar, gevolmachtigd agent en/of bemiddelaar. Op VolmachtBeheer.nl staat het volledige NVGA-Protocol hoe te handelen bij overvoeren en oversluiten. Een derde uitbreiding is dat op de website de klachtenprocedure voor de klant goed vindbaar moet zijn.

De Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht en de bijbehorende toolkit zijn te downloaden op het extranet van de NVGA en op VolmachtBeheer.