Nieuwe Leidraad POG Volmacht

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben een nieuwe Leidraad POG Volmacht met toelichting uitgebracht. De huidige leidraad is na twee jaar aan een actualisatie toe. Zo is de leidraad aangevuld met nieuwe duurzaamheidseisen vanuit Europese wetgeving (POG-Verordening).

De AFM heeft in 2020 geconstateerd dat de markt nog niet helemaal compliant was met de Product Oversight and Governance (voorheen PARP genoemd) die is geregeld in een Europese verordening. Ook was er soms onduidelijkheid welke verantwoordelijkheden de verzekeraar en/of de gevolmachtigde hadden. Om de volmachtmarkt meer handvatten te bieden, publiceerden de NVGA en het Verbond samen in 2021 de Leidraad POG Volmacht met een praktische uitleg van de wettelijke grondslag voor productontwikkeling en meer duidelijkheid over ieders rol. Ook werden er handvatten geboden voor een praktische invulling en werd een toolkit beschikbaar gesteld.

De nieuwe leidraad is aangepast met onder andere nieuwe duurzaamheidseisen vanuit Europese wetgeving (POG-Verordening). Ook zijn de uitkomsten verwerkt naar aanleiding van een vragenlijst die eind 2022 is verspreid onder leden van het Verbond en de NVGA. Zo kwam uit de enquête naar voren dat gevolmachtigden het lastig vonden om vast te stellen welke verplichting precies bij welke rol hoort. Hiervoor is een nieuw en meer specifiek stroomschema opgenomen.  Verder zijn er enkele louter tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking. Ook is de toolkit aangepast. Alle documenten zijn nagelopen én waar nodig verduidelijkt. Er hebben zich geen materiële wijzigingen voorgedaan in documenten die reeds onderdeel waren van de toolkit. De documenten zijn te vinden op het extranet van de NVGA/het Verbond van Verzekeraars en Volmachtbeheer.