De NVGA Marktvisie 2023-2025

De NVGA marktvisie 2023-2025 is gereed!
Sinds de publicatie van onze laatste position paper, is er zowel in onze branche als op maatschappelijk en economisch vlak een hoop veranderd.
Deze ontwikkelingen treedt de NVGA tegemoet met een zestal pijlers in haar marktvisie. Deze pijlers vormen de stip op de horizon van onze vereniging en de basis voor de samenwerking met onze business partners.

De marktvisie niet per post gehad? Download hem hier. of mail naar info@nvga.org voor een printversie.