Premievolume volmachtmarkt daalt in 2021 licht; verbetering resultaat zet door

Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen in volmacht daalt in de eerste helft van 2021. Op basis van de halfjaarsrapportage uit de Volmacht Resultaat Analyse wordt verwacht dat het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen in volmacht in 2021 met 2 procent zal dalen, waarmee het totale premievolume uitkomt op 4 miljard. De Combined Operating Ratio (COR) zal naar verwachting dalen van 89,2 in 2020 naar 87,6 in 2021. De verbetering in de COR (schade) zet daarmee door.

Oorzaak daling

De daling van het premie-inkomen in de volmachtmarkt wordt vermoedelijk veroorzaakt door verzekeringen die vaker via het directe en beurskanaal worden af- of overgesloten in combinatie met portefeuilles die niet meer aan de VRA worden aangeleverd. Daarnaast zijn er minder algemene premieverhogingen en daalt het aantal claims bij de branche Motor. Door een daling in het aantal claims in de branche Motor is er bovendien sprake van minder terugval en stijging op de bonus/malus ladder, wat zorgt voor een lager premie-inkomen.

Ontwikkeling resultaat per branche

Bij de branche Motor was er vele jaren sprake van een negatief resultaat. In 2019 komt de COR onder de 100 uit en komt daarmee voor het eerst sinds lange tijd in de zwarte cijfers. In 2021 zet de stabiel dalende trend naar verwachting door naar een COR van 86. De branche laat binnen de sector Schade een stabilisatie van het premievolume zien. Opvallend daarbij is dat de schaderatio verder daalt, van 54 naar 50.

In de fluctuerende branche Brand, daalt het premievolume in 2021 naar verwachting met 4 procent. Terwijl de COR van 89 stijgt naar 92. Opvallend hier is dat het schaderatio stijgt van 46,1 naar 48,8 procent. De verwachting is dat de schaderatio over geheel 2022 hoger uitkomt door de wateroverlast van juli in Limburg en Brabant.

Aansprakelijkheid is een stabiele branche wanneer het om premievolume gaat, er wordt ook dit jaar een gelijkblijvend resultaat verwacht. Het resultaat stijgt door een verwachte daling van de schaderatio van 49 naar 44. Daarmee komt de COR uit op 87. Het resultaat in de branche Verzuim blijft naar verwachting gelijk en de COR blijft staan op 108.

Marktrapport Volmachten 2021 eerste half jaar

marktrapport-2021-eerste-half-jaar-volmachten
23·12·2021