In 2018 bracht de NVGA haar laatste position paper uit. Sindsdien is er zowel in onze branche als op maatschappelijk en economisch vlak een hoop veranderd.
Deze ontwikkelingen treedt de NVGA tegemoet met een zestal pijlers in haar marktvisie. Deze pijlers vormen de stip op de horizon van onze vereniging en de basis voor de samenwerking met onze business partners.

magazine

De NVGA Marktvisie