Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging / overlegstructuren

Er vindt regelmatig overleg plaats met andere brancheverenigingen, zoals het Verbond van Verzekeraars en Adfiz, met volmachtgevers, systeemhuizen, organisaties die actief zijn ten behoeve van de volmachtmarkt, toezichthouders en andere overheidsinstellingen en met vertegenwoordigers uit de politiek.

 

Het overleg met verzekeraars is  in een formele overlegstructuur ondergebracht binnen het Verbond van Verzekeraars. Om snel resultaten te verkrijgen zijn er werkgroepen in het leven geroepen met het doel om meer efficiency in het volmachtkanaal te brengen. Voor een aantal specifieke onderwerpen zoals het self assessment, solvency II, toezichtvereisten en fraudebeheersing zijn specifieke werkgroepen in het leven geroepen. Deze werkgroepen brengen verslag uit aan de Stuurgroep en het Bestuurlijk Overleg. In de verschillende overlegorganen hebben verzekeraars en NVGA-leden zitting.

 

De NVGA is daarnaast vertegenwoordigd in enkele besturen, zoals SIVI en de Stichting CIS.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.