Waar staat de NVGA voor?

Waar staat de NVGA voor?

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), is d├ę brancheorganisatie voor gevolmachtigde assurantiebedrijven. Zij behartigt sinds 1 juli 1960 de belangen van deze beroepsgroep in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Er zijn 157 volmachtbedrijven lid van de NVGA.

check

Speerpunten

check

Speerpunten

  • Komt primair op voor de gemeenschappelijke belangen van haar leden.
  • Stimuleert haar leden tot verdere professionalisering,
    kwaliteitsverbetering en groei.
  • Organiseert (sociale) ontmoetingen.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.