Samenstelling Jury

Samenstelling Jury

Innovatieprijs

Samenstelling jury

 

  • Hermen van der Lugt (CEO Stichting Voorbereiding Pallas-reactor), voorzitter
  • Kokke van der Werf (directeur Sparklab bij Nationale-Nederlanden)
  • Wim Heeres (voorzitter Adfiz)
  • Jannie Benedictus (hoofdredacteur am)
  • Jorg Roodbeen (bestuurslid NVGA)

 

Projectcoördinatie: Irene Okkerman, Irenergy

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.