Samenstelling Jury

Samenstelling Jury

Innovatieprijs
  • Hermen van der Lugt (CEO Stichting Voorbereiding Pallas-reactor), voorzitter
  • Robert Witteveen ( innovator)
  • Wim Heeres (voorzitter Adfiz)
  • Jannie Benedictus (hoofdredacteur am:)
  • Michael van Romondt (bestuurslid NVGA)

 

Projectcoördinatie: Irene Okkerman, Irenergy

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.