Samenstelling Jury

Samenstelling Jury

Innovatieprijs
  • Michael de Nijs (CEO Voogd & Voogd), voorzitter
  • Arjan Nollen (directeur Marketing & Verkoop Nationale-Nederlanden)
  • Enno Wiertsema (directeur Adfiz)
  • Theo van Vugt (hoofdredacteur am:)
  • Jorg Roodbeen (bestuurslid NVGA)

Projectcoördinatie: Irene Okkerman, Irenergy

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.