Ontmoetingen

Ontmoetingen

De NVGA initieert ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en relevante zakenpartners.

Jaarlijks vindt er in april een Algemene Ledenvergadering plaats waarin formele besluiten worden genomen. Verder worden er regionale ledenbijeenkomsten gehouden over actuele ontwikkelingen en initieert de NVGA praktische opleidingen voor haar leden.

De NVGA organiseert elk jaar een strategisch Congres danwel Marktdag bestemd voor een ieder die actief is op de volmachtmarkt.

Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats waarbij het netwerken centraal staat, zoals een netwerkreis in de sneeuw of zon en een Golfevent.

 

Geplande data voor 2021:

14 april: digitale ALV

18 juni: Golfevent

12 november: Jubileumfeest ( voor leden en genodigden)

Uiteraard zijn alle bijeenkomsten nog onder voorbehoud i.v.m. de geldende Corona regels.

logo-nvga1

Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

Inspireert, faciliteert, organiseert.