Persbericht Algemene Ledenvergadering 2020

Persbericht Algemene Ledenvergadering 2020

 Algemene Ledenvergadering NVGA

Op 16 januari vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de NVGA.
Tijdens deze vergadering hebben de NVGA-leden besloten de lidmaatschapsvoorwaarden aan te scherpen en deelname aan de nieuwe Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (www.suiv.nl) verplicht te stellen. De stichting heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de beheersing van de volmachtketen. Met deelname aan de stichting geldt ook de verplichting dat wordt voldaan aan het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. Daarbij moet actief gebruik worden gemaakt van de Datakwaliteit Monitor Volmachten.

Ook vonden er enkele bestuurswisselingen plaats.
Oud-voorzitter/bestuurslid Michael de Nijs en secretaris/penningmeester Marcel van Loon zijn na een periode van respectievelijk 11 en 10 jaar uit het NVGA-bestuur getreden.
Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd: Terry Bloemert, directeur De Leeuw Groep in Rijnsburg en Valentina Visser, algemeen directeur bij Havelaar & van Stolk en Helviass Verzekeringen in Rotterdam.

De huidige bestuurssamenstelling is nu als volgt:
Ron Gardenier, voorzitter
Patrick Heuts, vice-voorzitter
Terry Bloemert, secretaris/penningmeester
Stefan Bell
Arie van den Berg
Michael van Romondt
Jorg Roodbeen
Valentina Visser